Monday, 15 October 2018

ગુજરાતની સાહિત્ય સંસ્થા


ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી       1848

બુદ્ધિવર્ધક સભા       1851 

ફાર્બસ ગુજરાતી સભા        1854 

ગુજરાતી સાહિત્ય સભા       1904

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ       1905

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ       1920

પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા       1916

નર્મદ સાહિત્ય સભા       1923

ભારતીય વિધાભવન      1938

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી       1982

No comments:

Post a Comment