Saturday, 23 July 2016

સુદામા અને મહાત્મા ગાંધીનું જન્મસ્થળ કયું?

       પોરબંદર ભારતના ગુજરાતના પોરબંદર જીલ્લામાં આવેલ સમુદ્રકાંઠાનું શહેર છે. પોરબંદરમાં બહુ જુનું બંદર હતું. જે ગુજરાતમાં સૌથી સારો સમુદ્ર કિનારો હતો. પોરબંદર સુદામા અને મહાત્મા ગાંધીનું જન્મસ્થળ તરીકે ઓળખાય છે. તે શહેરને સુદામાપુરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કૃષ્ણના બાલસખા સુદામા હતા જે પોરબંદરના નિવાસી હતા. પોરબંદર મહાત્મા ગાંધીજીનું જન્મ સ્થળ હોવાથી ગાંધીજીના જીવન સાથે જોડાયેલ ઘણા સ્થળ છે, જે દર્શનીય સ્થળ બની ગયા છે. મહાત્મા ગાંધીના જન્મસ્થળ રૂપે પ્રસિદ્ધ સ્થળ ૧૬મી સદીની આસપાસ જેઠવા રાજપુતોના નિયંત્રણમાં હતું.

       ગાંધીજીના જન્મની સ્મૃતિને અમર બનાવવા માટે ગાંધીજીના જન્મ સ્થળે ૭૯ ફૂટ ઊંચી ઈમારત બનાવવામાં આવી હતી. પોરબંદર ઘર બાંધકામમાં ઉપયોગી પત્થરો માટે પ્રખ્યાત છે અને પોરબંદરમાં અલગ અલગ રીતે ઉત્પાદન થાય છે. પોરબંદરમાં કીર્તિ મંદિર મુખ્ય આકર્ષક કેન્દ્ર છે. કીર્તિ મંદિરમાં એક ગાંધીવાદી પુસ્તકાલય અને પ્રાર્થના રૂમ છે. કીર્તિ મંદિર સંકુલમાં ગાંધીજીનું બાળપણનું ઘર છે અને કસ્તુરબાનું ઘર પણ સંકુલની પાછળ છે. ઘુમલી ગણેશ મંદિર પ્રારંભિક ૧૦મી સદીમાં બનાવેલ છે. ઘુમલી ગણેશ મંદિર ગુજરાતમાં પ્રારંભિક હિંદુ સ્થાપત્યનો સુંદર નમુનો છે.


Image Credits: Wikipedia
Source Credits: Wikipedia

No comments:

Post a Comment