Saturday, 17 January 2015

કમ્પ્યુટર પ્રશ્નોત્તરી - ૩ by gk in gujarati૧.      બીલગેટ્સને કોની સહાયતાથી માઈક્રોસોફ્ટની સ્થાપના કરી?

A.          પાલ એલન
B.          રિચર્ડ સ્મિથ
C.          રોબસન વાલ્ટન
D.          માઈકેલ એલન

૨.      કમ્પ્યુટર માટે આઈ.સી. ચીપ સામાન્ય રીતે કોનાથી બનાવાય છે?

A.          સીસા
B.          કોમિયમ
C.          સીલીકોન
D.          સોના

૩.      રાષ્ટ્રીય સુચના વિજ્ઞાન કેન્દ્રની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી?

A.          ૧૯૬૦
B.          ૧૯૭૭
C.          ૧૯૮૭
D.          ૧૯૯૯
પર્સનલ કમ્પ્યુટર વિશે ની માહિતી 


૪.      ભારતીય સુપર કમ્પ્યુટર “પરમ-૧૦૦૦૦”નો વિકાસ ક્યાં વર્ષમાં કરવામાં આવ્યો?

A.          ૧૯૮૦
B.          ૧૯૯૦
C.          ૧૯૯૮
D.          ૧૯૯૯

૫.      લીનક્સ શું છે?

A.          એક કેમિકલનું નામ છે.
B.          એક બીમારીનું નામ છે.
C.          ઓપરેટીંગ સિસ્ટમનું નામ છે.
D.          એક કમ્પ્યુટર વાઇરસ છે.

જવાબ:  ૧. A     ૨. C     ૩. B     ૪. C      ૫. C   

ઈન્ટરનેટની દુનિયા સાથે જોડાયેલ પ્રશ્ન - ઉત્તર

No comments:

Post a Comment