Friday, 2 January 2015

રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ૧.      રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ એ શું છે?
  -  એક હિંદુ રાષ્ટ્રવાદી સંઘઠન છે.

૨.      રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનું લક્ષ્ય શું છે?
  -  માતૃભૂમિ માટે નિસ્વાર્થ સેવા

૩.      રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની સ્થાપના ક્યારે થઇ?
  -  વિજયાદશમી ૧૯૨૫ ના

૪.      રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની સ્થાપના કોને કરી?
  -  ડો.કેશવ બલીરામ હેડગેવાર 

૫.      રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનું મુખ્ય કાર્યાલય ક્યાં છે?
  -  નાગપુર

૬.      રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વર્તમાન સરસંઘચાલક કોણ છે?
  -  મોહન ભાગવત

૭.      રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનું વિશેષ ધ્યેય શું છે?
  -  હિંદુ રાષ્ટ્રવાદ ને સહાયક અને હિંદુ પરંપરાઓને કાયમ જાળવી રાખવાની.   
  
૮.      રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ગુજરાત પ્રાંત કાર્યકર્તા શિબિર ક્યારે યોજાવાની છે?
  -  ૨,૩,૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫ના

૯.      રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ગુજરાત પ્રાંત કાર્યકર્તા શિબિરમાં કેટલા કાર્યકર્તાઓનું રજીસ્ટ્રેશન કરાયેલ છે?
  -  ૨૫૦૦૦ થી વધારે

૧૦.    રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ગુજરાત પ્રાંત કાર્યકર્તા શિબિરમાં કેટલા ગામડાઓમાંથી કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહેશે?
  -  ૨૮૦૦થી વધારે

૧૧.    રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ગુજરાત પ્રાંત કાર્યકર્તા શિબિરમાં કેટલા ઘોષવાદકો ભાગ લેશે?
  -  ૧૦૦૦થી વધારે

૧૨.    રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ગુજરાત પ્રાંત કાર્યકર્તા શિબિર કઈ જગ્યાએ યોજાશે?
  -  દાસ્તાન ફાર્મ, નરોડા – કઠવાડા રોડ, કર્ણાવતી – ૩૮૨૪૩૦

No comments:

Post a Comment