Tuesday, 30 December 2014

અર્થશાસ્ત્ર
૧.      નાણું એ છે જે નાણાનું કાર્ય કરે, આ પરિભાષા કયા અર્થશાસ્ત્રની છે? 
  -  વાકર

૨.      નાણું એ વસ્તુ છે જેણે સામાન્ય મંજુરી મળેલી હોય -  આ નિવેદન કયા અર્થશાસ્ત્રીનું  છે? 
  -   સૈલીગમેન

3.      ભારતમાં પ્રથમ ભારતીય મિશ્રિત બેક કઈ હતી જેની સ્થાપના ૧૮૮૧માં થઇ હતી?
  -  અવધ વાણિજ્યીક બેંક

4.      જીવન વીમા નિગમની સ્થાપના ક્યારે થઇ?
  -  ૧૯૮૨

૫.      શાહી(ઇસ્પીરીયલ) બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના ક્યારે થઇ?
  -  ૧૯૨૧

No comments:

Post a Comment