Wednesday, 10 December 2014

રાજસ્થાન સામાન્ય જ્ઞાન૧.      નીચેનામાંથી ‘મત્સ્ય સંઘ’ની રાજધાની કઈ હતી?

A.          અલવર
B.           ભરતપુર
C.           ધૌલપુર
D.           કરૌલી


૨.      અરવલ્લી પર્વતમાળા માળખાકીય દ્રષ્ટિથી કોની સાથે સંબંધિત છે?
A.          ધારવાડ ક્રમ
B.           રાયલો ક્રમ
C.           પ્રયાદ્વિપ્રીય ક્રમ
D.           દેહલી ક્રમ

૩.      રાજસ્થાનને કેટલા કૃષિ જળવાયું પ્રદેશોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે?
A.         
B.          
C.           ૧૫
D.          
૪.      રાજસ્થાનનું પુનર્ગઠન ક્યારે કરવામાં આવ્યું?
A.          નવેમ્બર 1, 1956
B.           નવેમ્બર 1, 1957
C.           નવેમ્બર 4, 1958
D.           નવેમ્બર 1, 1955
૫.      શિક્ષણ માટે ‘વનસ્થલી વિદ્યાપીઠ’ ની સ્થાપના નીચેનામાંથી કોના દ્વારા કરવામાં આવી?
A.          ગોકુલભાઈ ભટ્ટ
B.           હીરાલાલ શાસ્ત્રી
C.           મોતીલાલ તેજાવત
D.           જયનારાયણ વ્યાસ
૬.      રાજસ્થાન રાજ્યમાં "બાસમતી ચોખા" નું  ઉત્પાદન ક્યાં થાય છે?
A.          બાસવાડા
B.           ડુંગરપુર
C.           બુંદી
D.           ગંગાનગર
૭.      સન ૧૯૯૯માં ‘રાજસ્થાન સાહિત્ય અકાદમી’ નો ‘સુધીન્દ્ર પુરસ્કાર’ કોને મળ્યો?
A.          અંજુ દ્દ્ઠા મિશ્ર
B.           અનિરૂદ્ધ ઓમર
C.           વાગીશ કુમાર સિંહ
D.           યશવંત કોઠારી

જવાબ:  ૧. A  ૨. D  ૩. B   ૪. A   ૫. B   ૬. C   ૭.  A  


No comments:

Post a Comment