Sunday, 9 November 2014

વીર પુરુષ

1. ગાંધીજીએ પોતાનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ કોના વિરુદ્ધ કર્યો હતો?
     - રોલેટ એક્ટ વિરુદ્ધ 

2. વીર સાવરકરને ક્યાં સ્થળે કારાવાસમાં રાખવામાં આવ્યા હતા?

   - અંદામાનમાં 

3. ભારતમાં લોખંડી પુરુષ તરીકે કોણ જાણીતું છે? 

   - સરદાર પટેલ 

4. જય હિંદનું સૂત્ર કોણે આપ્યું હતું? 

    - સુભાષચંદ્ર બોઝ 

5. લાલ બાલ અને પાલની ત્રિપુટીમાં કોનો સમાવેશ થતો નથી?

    - લાલા હરદયાળ 

6. વલ્લભભાઈ પટેલ ક્યાં સત્યાગ્રહ પછી સરદાર તરીકે પ્રસિદ્ધ પામ્યા? 

 - બારડોલી સત્યાગ્રહ No comments:

Post a Comment