Monday, 24 November 2014

રાજસ્થાનમાં ખનીજ1.       ખનીજોનું સંગ્રહાલય કયા રાજ્યને કહેવામાં આવે છે? 
      – રાજસ્થાન

2.       ફ્લોરાઈટ ખનીજના ઉત્પાદનમાં રાજસ્થાન દેશમાંથી કયા સ્થાન પર છે?  
       -  પ્રથમ

3.       નોન-ફેરસ(अलौह) ખનીજના ઉત્પાદનમાં રાજસ્થાન દેશમાંથી કયા સ્થાન પર છે?  
       -  પ્રથમ

4.       આર્યન ખનીજના ઉત્પાદનમાં રાજસ્થાન દેશમાંથી કયા સ્થાન પર છે? 
       -  ચોથા

5.       રાજસ્થાનમાં ગુલાબી રંગનો ગ્રેનાઈટ કયા સ્થાનેથી મળે છે?  
       -  જાલૌર

6.       ગ્રીન આગ ના નામથી કોણ ઓળખાય છે?  
       -  પન્ના

7.       રાજસ્થાનમાં ફેલ્સપાર (Falsparkhan) કયા જોવા મળે છે?  
       -  અજમેર અને ભીલવાડા

8.       સુપર ઝીંક સ્મેલ્ટર પ્લાન્ટ (યુકે સહયોગથી)ની સ્થાપના કયા કરવામાં આવી છે? 
       -  ચિત્તોડગઢ

9.       રાજસ્થાનમાં સોનું કયા જોવા મળે છે?  
       -  બાંસવાડા અને ડુંગરપુર

10.   રાજસ્થાનમાં હીરા કયા જોવા મળે છે?  
       -  કેસરપુરા, ચિત્તોડગઢ

11.   દેશમાં મીઠાના ઉત્પાદનમાં રાજસ્થાન કયા સ્થાન પર છે?  
       -  ચોથા

12.   રાજસ્થાનમાં જેમ સ્ટોન ઔદ્યોગિક પાર્ક કયા જીલ્લામાં છે? 
       -  જયપુર

13.   રાજસ્થાનમાં જીપ્સમ સૌથી વધારે કયા જોવા મળે છે?  
       -  નાગૌર

14.   રાજસ્થાનમાં ચાંદીની ખાણ કયા જોવા મળે છે?  
       -  ઉદયપુર અને ભીલવાડા

15.   મેંગેનીઝ રાજસ્થાનના કયા જીલ્લામાં જોવા મળે છે?   
      -  બાસવાડા અને ઉદયપુર

16.   રાજસ્થાનમાં મેગ્નેસાઈટનું ઉત્પાદન કયા કરવામાં આવે છે? 
       -  અજમેર

17.   રાજસ્થાનમાં વોલસ્ટોનાઈટ કયા જોવા મળે છે? 
       -  સિહોર અને ડુંગરપુર

18.   યુરેનિયમ રાજસ્થાનમાં કયા જોવા મળે છે?   
      -  ઉદયપુર, ડુંગરપુર, બાંસવાડા અને સીકર

19.   મુલતાની માટી રાજસ્થાનમાં ક્યાંથી મળે છે? 
       -  બિકાનેર અને બાડમેર

20.   ભારતનું પ્રથમ તેલ શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ કયા નાખવામાં આવ્યું?  
       -  અસમ
No comments:

Post a Comment