Friday, 1 May 2015

ગુજરાતનું સૌથી મોટું - by gk in gujarati૧.      ગુજરાતનું સૌથી મોટું મંદિર કયું છે?  
     -  અક્ષરધામ મંદિર

૨.      ગુજરાતનું સૌથી મોટું ‘કૃત્રિમ સરોવર’ કયું છે?  
    -  સરદાર સરોવર

૩.      ગુજરાતનું સૌથી મોટું ખેતઉત્પાદન બજાર કયા છે?   
   -  ઉઝા

૪.      ગુજરાતનું સૌથી મોટું પ્લેનેટોરીયમ કયા આવેલું છે? 
   -  વડોદરા

૫.      ગુજરાતનું સૌથી મોટું બંદર કયું છે?  
   -  કંડલા 

૬.      ગુજરાતનું સૌથી મોટું રેલવે સ્ટેશન ક્યાં છે? 
    -  અમદાવાદ

૭.      ગુજરાતનું સૌથી મોટું સરોવર નળ સરોવર કેટલા વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે? 
    -  ૧૮૬.ચો.કિ.મી.

૮.      ગુજરાતનું સૌથી મોટું વિન્ડફાર્મ ક્યાં જિલ્લામાં આવેલું છે? 
    -  જામનગર

૯.      ગુજરાતનું સૌથી મોટું થર્મલપાવર સ્ટેસન ક્યાં આવેલું છે?   
   -  ધુવારણ

૧૦.    ગુજરાતનું સૌથી મોટું શહેર કયું છે?  
     -  અમદાવાદ

No comments:

Post a Comment