Monday, 17 November 2014

લાલા લાજપતરાય

૧.    લાલા લાજપતરાય એ કોણ હતું?
     -   ભારત દેશના આગળ પડતા સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ પૈકીના એક હતા. એમને પંજાબ કેસરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

૨.    લાલા લાજપતરાયનો જન્મ ક્યારે થયો?
   -  ૨૮ જાન્યુઆરી ૧૮૬૫

3.    લાલા લાજપતરાયનો જન્મ ક્યા થયો?
  -   મોગા જીલ્લા,પંજાબ ભારત

4.    લાલા લાજપતરાયને બીજા કયા નામથી પણ પ્રસિદ્ધ છે?
  -  પંજાબ કેસરી

૫.    લાલા લાજપતરાયએ કઈ બેન્કની સ્થાપના કરી?
   -  પંજાબ નેશનલ બેંક

૬.    લાલા લાજપતરાયએ કી કંપનીની સ્થાપના કરી?
   -  લક્ષ્મી વીમા કંપની

૭.    લાલા લાજપતરાયએ કઈ પાર્ટીના નેતા હતા?
   -  ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ

8.    લાલા લાજપતરાયએ  કયા સમયમાં એમણે સાયમન કમીશન વિરુદ્ધ એક પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો?  
-  ઈ.સ. ૧૯૨૮માં

૯.    લાલા લાજપતરાયએ કયા સુધી શિક્ષણ લીધું?
   -  વકીલ

૧૦.    લાલા લાજપતરાયએ કઈ વિદ્યાલયમાં શિક્ષણ લીધું?
   -  રાજકીય કોલેજ, લાહોર

૧૧.    લાલા લાજપતરાયનું મૃત્યુ ક્યારે થયું?
  -  ૧૭ નવેમ્બર, ૧૯૨૮

12.   લાલા લાજપતરાયનું મૃત્યુ કયા થયું?
   -  લાહોર, પંજાબ


No comments:

Post a Comment