Thursday, 13 November 2014

મહારાજા રણજિત સિંહ૧.      મહારાજા રણજિત સિંહ એ કોણ હતા?   
      -   પંજાબ ના મહાન રાજા હતા . એ શેર એ પંજાબ ના નામથી પ્રસિદ્ધ હતા. 

૨.      મહારાજા રણજિત સિંહનો જન્મ ક્યારે થયો? 
     -  ૧૩ નવેમ્બર ૧૭૮૦

3.      મહારાજા રણજિત સિંહનો જન્મ ક્યા થયો?  
     -  ગુન્જરાવાલા

4.      મહારાજા રણજિત સિંહનું બીજું નામ શું હતું? 
     -  શેરે પંજાબ

૫.      મહારાજા રણજિત સિંહના પિતાનું નામ શું હતું?  
     -  મહાસીહ

૬.      મહારાજા રણજિત સિંહની પત્નીનું નામ શું હતું? 
    -  જિન્દારાણી

૭.      મહારાજા રણજિત સિંહની\એ કોની ઉપાધી મળી હતી? 
    -  મહારાણાની

8.      મહારાજા રણજિત સિંહનો શાસનકાળનો સમય કયો છે? 
     -  ૧૮૦૧  -  ૧૮૩૯ 

૯.      મહારાજા રણજિત સિંહની સરકાર કયા નામથી ઓળખાતી હતી? 
     - સરકાર ખાલસા

૧૦.    મહારાજા રણજિત સિંહના સંતાનનું નામ શું હતું? 
     -  દિલીપ સિહ

૧૧.    મહારાજા રણજિત સિંહની મુત્યુ તિથિ કઈ છે? 
    -  ૨૭ જુન ૧૮૩૯ 

12.     મહારાજા રણજિત સિંહનું મુત્યુ સ્થાન કયું છે? 
    -  લાહોરNo comments:

Post a Comment