Wednesday, 5 November 2014

સામાન્ય જ્ઞાન1.      અવંતિનાથનું બિરુદ કોણે ધારણ કર્યું હતું?  
   -    સિદ્ધરાજ જયસિંહ
2.      સહસ્ત્રલિંગ તળાવ કોણે બંધાવ્યું હતું?  
   -    સિદ્ધરાજ જયસિંહ
3.      ચાંપાનેરના રાજાઓ ક્યાં નામે ઓળખાતા હતા?  
   -   પત્તાઈ
4.      અમદાવાદમાં કોણે હોમરુલની લીંગની સ્થાપના કરી હતી?    
   -   મગનભાઇ પટેલ દાંડીકુચની 
5.      શરૂઆત ગાંધીજીએ ક્યાં સ્થળેથી થઇ હતી? 
   -    ગાંધીઆશ્રમથી
No comments:

Post a Comment