Monday, 17 November 2014

ભારતમાં સૌથી ઉચુ

1.   ભારતમાં સૌથી ઉચો પાણીનો ધોધ      -        જોગ ધોધ

2.   ભારતમાં સૌથી ઉચો દરવાજો      -        બુલંદ દરવાજો

3.   ભારતમાં સૌથી ઉચો પોર્ટ      -        લેહ (लद्दाख)

4.   ભારતમાં સૌથી ઉચુ પ્રાણી       -          જિરાફ

5.   ભારતમાં સૌથી ઉચો ડેમ        -        ભાખરા નાગલ ડેમ

6.   ભારતમાં સૌથી ઉચી ટોચ       -        ગોડ્વિન ઓસ્ટિન

7.   ભારતમાં સૌથી ઉચું ઝરણું       -        દેવતાલ ઝરણું

8.   ભારતમાં સૌથી ઉચો રસ્તો       -        લેહ-મનાલી રસ્તો

9.   ભારતમાં સૌથી ઉચું ટાવર       -          કુતુબ મીનાર

10.   ભારતમાં સૌથી ઉચી મૂર્તિ      -        ગોમતેશ્વર

No comments:

Post a Comment