Thursday, 13 November 2014

રાજસ્થાન૧.      ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી મોટું રાજ્ય કયું?  
   -  રાજસ્થાન

૨.      રાજસ્થાન રાજ્યનું પાટનગર કયું છે?  
  -  જયપુર

3.      રાજસ્થાન રાજ્યની મુખ્ય ભાષા કઈ છે? 
  -  રાજસ્થાની 

4.      ખ્વાજા મોયુદ્દીન ચિસ્તીની દરગાહ રાજસ્થાનના કયા જીલ્લામાં આવેલી છે? 
  -  અજમેર


૫.      રાજસ્થાન રાજ્યમાં કુલ કેટલા જીલ્લાઓ આવેલા છે? 
   -  ૩૩

૬.      લક્ષ્મી નિવાસ મહેલ એ રાજસ્થાનના કયા જીલ્લામાં આવેલો છે? 
  -  બિકાનેર

૭.      લક્ષ્મી નિવાસ મહેલ એ રાજસ્થાનના કયા પ્રાચીન રજવાડાનું નિવાસ્થાન હતું? 
   -  રાજા ગંગા સિહ

8.      રાજા ગંગા સિહનું નિવાસ્થાન કયા હતું?   
  -  બિકાનેર

૯.      લાલગઢ મહેલ ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલો છે?  
   -  રાજસ્થાન

૧૦.    લાલગઢ મહેલનું નામ કોના નામ ઉપરથી પડ્યું હતું? 
  -  મહારાજા લાલ સિહ

1 comment: